Luar Biasa

Alhamdulillaah. Alhamdulillaahi rabbil ‘alamiin. Asyhadu allaa ilaaha illallaah. Wa asyhadu anna Muhammadarrasuulullaah. Allaahumma shalli ‘alaa Muhammad wa ‘alaa aali Muhammad. Kamaa baarakta ‘alaa ibraahiim wa ‘alaa aali ibraahiim. Fil ‘aalamiina innaka hamiidum majiid.

“Innaallaaha yuhibbulladzina yuqaatiluna fii sabilihi shaffan ka-annahum bunyaanum marshush”. (QS Ash-Shaaf : 4)

(more…)

0 Comments